Home

GP Test U250 (Nebido)

GP Test U250 (Nebido)
Brand: Geneza Pharmaceuticals
Product Code: GP Test U250 (Nebido)
Availability: In Stock
Price: 55.00€
Qty:  
Manufacturer: Geneza Pharmaceuticals
Pharmaceutical name: Testosterone Undecanoate
Pack: 10 ml/vial (250 mg/ml)